ประโยชน์ของการล้างแอร์

  1. 1.สะอาดไม่มีฝุ่นละออง
  2. 2.ปราศจากเชื้อโรคและแบคทีเรีย
  3. 3.ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของแอร์
  4. 4.แอร์มี่กลิ่นหอมสดชื่น
  5. 5.ยืดอายุการใช้งานของแอร์
  6. 6.ลดการใช้พลังงาน ประหยัดค่าไฟฟ้ามากขึ้น
  7. 7.เกิดอากาศหมุนเวียนภายในได้สะดวก
  8. 8.ทำให้ห้องเย็นเร็ว
  9. 9.ลดความขัดข้องการทำงานของแอร์

ไม่ทำให้ฝุ่นสะสม เพราะหากเราไม่ล้างแอร์เป็นเวลานาน จะทำให้มีฝุ่นสะสมภายในแอร์ ก่อให้เกิดเชื้อโรค แบคทีเรีย และยังส่งผลกระทบต่อการทำงานของแอร์อีกด้วย ดังนั้นเราควรหมั่นล้างแอร์อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง

– แอร์เย็นฉ่ำขึ้น เพราะการล้างแอร์จะช่วยกำจัดฝุ่นที่สะสมอยู่ภายในแอร์ออกทั้งหมด ทำให้ลมของแอร์ออกมาได้เต็มที่ 

– ยืดอายุการใช้งานของแอร์ เพราะยิ่งช่วงหน้าร้อน แอร์ต้องทำงานหนักขึ้นหลายเท่า แต่แอร์ไม่สามารถทำงานได้เต็มอย่างประสิทธิภาพ ด้วยฝุ่นที่สะสมอยู่ภายในแอร์ ทำให้ลมของแอร์ออกมาได้ไม่เต็มที่ และอาจเลวร้ายถึงขั้นแอร์เสียเลยก็เป็นได้

ปรึกษาปัญหาแอร์ หรือ สอบถามราคากับช่างโดยตรง โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

ล้างตัดคอยล์

หรือล้างใหญ่เป็นการตัดและถอดชิ้นส่วน ทุกชิ้นออกมาล้างทำความสะอาดทั้งหมด  เพื่อให้ทำความความสะอาดได้ทุกจุด ซึ่งข้อดีของการตัดล้าง เพราะการล้างแค่ด้านนอก  อาจจะไม่ถึง ด้านหลังของแอร์ ที่สกปรก จนเกิดการเหม็นอับ ซึ่งควรทำ 1-2 ปี/ครั้ง ซึ่งแต่ละครั้งใช้เวลา 1-2 ชั่วโมงต่อ เครื่อง 

ปรึกษาปัญหาแอร์

ปัญหาแอร์รั่ว แอร์ออกแต่ลม สอบถามราคาล้างหรือซ่อม โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ก่อน ใช้บริการ ได้ ติดต่อจองคิว ล้าง/ซ่อม/ติดตั้ง  

ผลงานของเรา